INSPECTION + CERTIFICATION

ATRIUM is een onafhankelijk instituut gespecialiseerd en gecertificeerd in het inspecteren en certificeren van hoogwaardige industriële apparatuur. Dit kan volgens internationale normen dan wel volgens door de opdrachtgever opgegeven eisen. Door nauwe samenwerking met diverse andere instituten kan uit een groot scala beschikbare test apparatuur de juiste keuze gemaakt worden.

Activiteiten Atrium

ATRIUM is een keuringsinstantie die voor derden zelfstandig dan wel met ondersteuning van gekwalificeerde onderaannemers keuringsactiviteiten mag verrichten die in overeenstemming zijn met de ISO/IEC 9001 normering. ATRIUM krijgt jaarlijks zelf een controle audit om zekerheid te bieden dat het kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft en dat de beschreven procedures overeenkomen met de praktijk.

Image

TEST PROGRAMMA'S

Ontwikkelen en opzetten van test programma’s.
Image

INSPECTIES

Uitvoeren van inspecties volgens internationale richtlijnen.
Image

CERTIFICERING

Aan de hand van de verkregen test resultaten uitgifte certificaat.
Image

ADVISERING

Advies verlenen alsook het aandragen van mogelijke verbeteringen aan de producten.

Norm en regelgeving

 

ATRIUM past in al haar werkzaamheden en taken een strikt kwaliteitsmanagementsysteem toe welke voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Naast deze norm voldoet ATRIUM aan alle regelgevingen en overige normeringen die betrekking hebben op de branche waarin wij werkzaam zijn.

(Inter)nationale richtlijnen

De werkzaamheden uitgevoerd door ATRIUM volgen de richtlijnen en normen zoals opgesteld in de internationale regelgevingen. Binnen Europa wordt de EN normering gehandhaafd.

De EN normering is een vrijwillige proces waarbij technische specificaties worden opgesteld in overeenstemming tussen alle belanghebbende partijen. Deze belanghebbende partijen worden gevormd binnen de industrie, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen, consumenten, vakbonden, niet-gouvernementele milieuorganisaties, de overheid, enz. Het normeringsproces zelf wordt uitgevoerd door onafhankelijke normalisatieorganisaties opererend op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Naast de EN normering kunnen er per Europees land afwijkende normeringen van toepassing zijn. Als fabrikant van producten is het daarom raadzaam lokale richtlijnen in kaart te brengen alvorens deze markt te betreden. Ook voor landen buiten Europa worden richtlijnen vergelijkbaar met de EN normering gehandhaafd. ATRIUM kan u hierin adviseren en ondersteunen.

Keuringen

ATRIUM verzorgt een groot aantal testen. De meest voorkomende testen staan hier vermeld.

• trek- en druktesten, zowel statisch als dynamisch

• duur- en verouderingstesten

• overdruktesten

• corrosie testen

ATRIUM heeft een aantal samenwerkingsverbanden met gerenommeerde partijen zoals bijv. een TNO en TU Delft. Hierdoor heeft ATRIUM altijd toegang tot diverse testapparatuur en kunnen testen eventueel afgenomen worden onder toeziend oog van een onafhankelijke partij.

Advies

Atrium houdt zich niet bezig met ontwerp, productie en levering van hoogwaardige industriële apparatuur. Atrium kan u echter wel voorzien in advies ter verbetering van de producten gebaseerd op ervaring, de uitgevoerde testen en interpretatie van de meetresultaten. De samenwerking met andere instituten draagt daar positief aan bij.

Sluiten

Contact

Hier kunt u per e-mail uw vraag, klacht of tip aan ons doorgeven door nevenstaand formulier in te vullen. We proberen al uw vragen binnen drie werkdagen te beantwoorden.

ATRIUM inspection + certificering

Hooikade 13
2627 AB  DELFT

www.atrium –certification.com
info@atrium-certification.com

* Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd