Activiteiten Atrium

ATRIUM is een keuringsinstantie die voor derden zelfstandig dan wel met ondersteuning van gekwalificeerde onderaannemers keuringsactiviteiten mag verrichten die in overeenstemming zijn met de ISO/IEC 9001 normering. ATRIUM krijgt jaarlijks zelf een controle audit om zekerheid te bieden dat het kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft en dat de beschreven procedures overeenkomen met de praktijk.

TEST PROGRAMMA'S

Ontwikkelen en opzetten van test programma’s.

INSPECTIES

Uitvoeren van inspecties volgens internationale richtlijnen.

CERTIFICERING

Aan de hand van de verkregen test resultaten uitgifte certificaat.

ADVISERING

Advies verlenen alsook het aandragen van mogelijke verbeteringen aan de producten.