(Inter)nationale richtlijnen

De werkzaamheden uitgevoerd door ATRIUM volgen de richtlijnen en normen zoals opgesteld in de internationale regelgevingen. Binnen Europa wordt de EN normering gehandhaafd.

De EN normering is een vrijwillige proces waarbij technische specificaties worden opgesteld in overeenstemming tussen alle belanghebbende partijen. Deze belanghebbende partijen worden gevormd binnen de industrie, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen, consumenten, vakbonden, niet-gouvernementele milieuorganisaties, de overheid, enz. Het normeringsproces zelf wordt uitgevoerd door onafhankelijke normalisatieorganisaties opererend op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Naast de EN normering kunnen er per Europees land afwijkende normeringen van toepassing zijn. Als fabrikant van producten is het daarom raadzaam lokale richtlijnen in kaart te brengen alvorens deze markt te betreden. Ook voor landen buiten Europa worden richtlijnen vergelijkbaar met de EN normering gehandhaafd. ATRIUM kan u hierin adviseren en ondersteunen.

Keuringen

ATRIUM verzorgt een groot aantal testen. De meest voorkomende testen staan hier vermeld.

• trek- en druktesten, zowel statisch als dynamisch

• duur- en verouderingstesten

• overdruktesten

• corrosie testen

ATRIUM heeft een aantal samenwerkingsverbanden met gerenommeerde partijen zoals bijv. een TNO en TU Delft. Hierdoor heeft ATRIUM altijd toegang tot diverse testapparatuur en kunnen testen eventueel afgenomen worden onder toeziend oog van een onafhankelijke partij.

Advies

Atrium houdt zich niet bezig met ontwerp, productie en levering van hoogwaardige industriële apparatuur. Atrium kan u echter wel voorzien in advies ter verbetering van de producten gebaseerd op ervaring, de uitgevoerde testen en interpretatie van de meetresultaten. De samenwerking met andere instituten draagt daar positief aan bij.